Search    Go Advanced Search

Did you know? Search at IVC-Online works best
with strings or words of 3 letters or more.
Please try again

  Sign In
E-mail:
Password:
  
Remember Me   Forgot Password? Sign Up
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000
   1999
   1998
   1997
   1996
   1995
   1994
   
חוקרים באונ' בן-גוריון מפתחים מחט חכמה עם מנגנון ניווט פנים-גופי
25 December, 2012
TechTime, רוני ליפשיץ
חוקרים מהמרכז הרפואי לילדים בסינסינטי (CCHMC), ארה"ב, ומאוניברסיטת בן-גוריון קיבלו מימון משותף של שני המוסדות בפיתוח שלושה אבזרי רפואה חדשניים שעשויים לשנות את פני רפואת הילדים. מדובר בקטתר הכולל אמצעי ניטור ומדידה, בטכנולוגיה להחדרת מחטים המנווטת על-ידי מערך רובוטי ובטכנולוגיה להחדרה מבקרת של חומרים כימיים פעילים אל דרכי-הנשימה באמצעות שימוש בננו-חלקיקים. כל פרוייקט מקבל מימון ראשוני בהיקף של 100 אלף דולר.

שיתוף הפעולה בין שני המוסדות מבוסס על ניצול הידע הרפואי המקצועי של רופאי המרכז הרפואי בסניסנטי, ועל המומחיות הטכנולוגית של החוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון. בשלב הראשון של הפרוייקט הוגדרו 80 בעיות קריטיות עימן מתמודדים רופאי ילידים ומנתחים. החוקרים גיבשו פתרונות אפשריים שמתוכם נבחרו 10 הצעות מובילות, ולאחר בדיקת עלויות והערכת שוק, נבחרו שלושת הפרוייקטים הנוכחיים, בזכות הפוטנציאל לשפר את הטיפול הרפואי וגם להפחית את העלות הכוללת שלו.

"הפיתוח של מכשור רפואי בתחום רפואת הילדים סובל מהזנחה היסטורית, בעיקר עקב עלויות הפיתוח הגבוהות", אמר סגן נשיא המרכז למסחור טכנולוגיות ב-CCHMC, ניקי רובינזון. "היוזמה שלנו מעניקה הזדמנות יוצאת דופן לממן רעיונות בשלבים הראשונים באמצעות צוות של פיסיקאים ורופאים ברמה עולמית".

פתרונות לשימוש רחב-היקף

הרעיון לפתח קטתר חכם (Smart Sensing Catheter) בעל יכולות חישה פותח על-ידי פרופ' לאלקטרו-אופטיקה באונ' בן-גוריון, איברהים עבדול-חלים, ועל-ידי שני עמיתים מ-CCHMC. האבזר יספק מידע רציף על המצב המטאבולי ונתונים פיסולוגיים נוספים של תינוקות וילדים המצויים במצב קריטי. הטכנולוגיה תחסוך את הצורך בביצוע בדיקות חוזרות ותאפשר להפחית את עלויות הטיפול. מכיוון שהשימוש בקתטר הוא נירחב מאוד, המפתחים מאמינים שיש לטכנולוגיה פוטנציאל מימוש רחב גם בשוק הרפואה לבוגרים.

האבזר להפצת חומרים פעילים (Surfactant Delivery Device) מבוסס על רעיון של פרופ' יוסף קוסט, ראש הפקולטה להנדסה ומומחה בהנדסה ביו-רפואית, ביחד עם שני עמיתים מ-CCHMC. הוא כולל מנגנון שיחרור מבוקר של של חומרים פעילים, דוגמת חלבונים או מולקולות מורכבות אחרות, באמצעות שימוש בננו-חלקיקים. הטכנולוגיה תאפשר להעביר תרופות לדרכי הנשימה התחתונות בלא שימוש בציוד הנשמה.

פרופ' הוגו גוטרמן, מבית הספר למחשבים והנדסת חשמל באונ' בן-גוריון, הציע ביחד עם מנהל מחלקת הניתוחים ב-CCHMC, רעיון לפיתוח מחט החדרה המוכוונת על-ידי מערכת הדמאה (Image Guided Needle). האבזר משלב בין הדיוק של מערכות רובוטיות לבין טכנולוגיות הדמאה כדי לשפר את איכות הטיפולים החודרניים.

גם הפיתרון הזה נחשב לבעל פוטנציאל מסחרי בשוק המכשור הרפואי לבוגרים. הפרוייקט מנוהל במשותף על-ידי מרכזי המסחור של CCHMC ושל אונ' בן-גוריון. כעת נכנס הפרוייקט לשלב השני שלו, ובינואר 2013 יתחיל סיבוב נוסף של איתור רעיונות חדשים.
 

© All rights reserved IVC Research Center Ltd. 2012-2014 Privacy Statement   Terms of Use   Contact Us